Biuletyn Informacyjny Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW SA

Aktualne wydanie Solidarności Górniczej

Świadczenia

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH DLA CZŁONKÓW
MOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" KWK "KNURÓW-SZCZYGŁOWICE" RUCH KNURÓW

1. zgon członka związku wskutek nieszczęśliwego
wypadku w pracy i jego następstw
5.000,00 zł
2. zgon członka związku (śmierć naturalna lub
z innych przyczyn)
1.000,00 zł
3. urodzenie dziecka (zasiłek) 500,00 zł
4. urodzenie martwego dziecka (zasiłek) 500,00 zł
5. zgon członków rodziny w 1-linii pokrewieństwa  
- współmałżonek, dzieci, rodzice 200,00 zł
- teściowie 100,00 zł

Ponadto:

- częściowy zwrot składek z tytułu przejścia
na emeryturę – rentę (odprawa emerytalna)
200,00 zł
- zasiłek losowy z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu
wskutek NNW w pracy, w drodze do i z pracy - 100,00 zł
za każdy 1% (maks. 20%)
 
- dotacja do imprezy oddziałowej (dla członka związku) 60,00 zł
- paczka dla chorego członka związku 40,00 zł
- zasiłek losowy 500,00 zł
- każdy członek związku otrzymuje okolicznościowy kufel
barbórkowy zaproszenie na "Karczmę Piwną" z okazji
obchodów Dnia Górnika
 
- związek organizuje wyjazdy szkoleniowo rekreacyjne krajowe
i zagraniczne członkom związku i jego najbliższej rodzinie
 
- członek związku ma prawo do zapomogi zwrotnej  
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama